Bewegend leren

Ik begin dit blog met het op een rij zetten van de voordelen van bewegend leren. Die zijn namelijk niet gering. Buiten dat het leuk is en daardoor het plezier in school vergroot heeft het ook echt mooie cognitieve voordelen. Zo kun je je beter concentreren door bewegen en leren af te wisselen maar ook door dit te combineren. Dit komt ten goede aan de schoolprestaties, steeds meer onderzoeken laten zien dat kinderen sneller vooruit kunnen gaan door bewegend te leren. Hierdoor wordt automatisch het zelfbeeld vergroot. En buiten deze niet te onderschatten voordelen, bewegen is natuurlijk goed. Je voorkomt overgewicht en blijft gezond.

Bewegen tijdens de gymlessen is natuurlijk prima, maar kan prachtig aangevuld worden met bewegend leren tijdens en tussen de lessen door.

Enkele voorbeelden van bewegend leren lessen die makkelijk te integreren zijn

  • Ballen overgooien- een eenvoudige bewegingsactiviteit om in te zetten bij het oefenen van leerstof. Bijvoorbeeld spellingswoorden oefenen door bij het overgooien steeds een letter van het woord te laten noemen.
  • De kruisloop- om en om op knieën tikken met tegengestelde hand. Bijvoorbeeld om tegelijkertijd de tafels op te laten dreunen.
  • Ballon doorgeven- De leerlingen gaan achter elkaar staan en geven de ballon over het hoofd door aan degene achter hun. Ondertussen noemen ze gezamenlijk een reeks op (tellen/ tafels).

Hoe zet ik een bewegend leren les op

Bewegend leren is zoals je het zegt bewegen en tegelijk leren. Het is zeker niet willekeurig door een lokaal rennen of maar wat doen. Bewegend leeronderwijs is heel goed in te zetten bij rekenen en taal.

Het hoeft niet groot, ook simpele spellen kunnen worden ingezet bij bewegend leren. Denk bij rekenen aan tafels oefenen met het vliegenmepperspel of Hallie Gallie maar ook oefeningen met een simpel kaartspel zijn goed inzetbaar om optel- en aftreksommen te oefenen. Ook bij dit soort ogenschijnlijk eenvoudige spellen werkt de kracht van bewegend leren.

Voor wat grotere oefeningen kan een leerkracht aan een kind vragen om bij de tafel van 4 steeds een sprong naar voren te doen bij de volgende stap. Of je kind moet rennen op de plaats terwijl het nadenkt over de spelling van een woord. Dan wordt het hele lichaam geactiveerd.

In balans leren verzorgd prachtige workshops voor schoolteams waar je leert om bewegend leren in te zetten, dit voor zowel de onder, midden als bovenbouw.

Bij klaslokaal.nu kun je nu een mooie stevige siliconen hand- en voetafdrukken kopen. Een leuke manier om de les aan te kleden. Vooral met pittenzakjes een groot succes. Te gebruiken in het klaslokaal maar ook op het schoolplein of de gymzaal goed in te zetten.

Bewegend leren binnen school bestaat uit twee onderdelen:

1. Beweging tussen de lesactiviteiten: bijvoorbeeld enkele minuten tussen de lessen lichaamsoefeningen doen of op een andere manier bewegen (als tussendoortjes)

2. Bewegend leren tijdens het vermenigvuldigen, optellen, spellen of tijdens andere leerstof als dit gebeurt in combinatie met bewegingen. Vooral bij het automatiseren werkt dit erg goed.

Bewegend leren onderzocht

Er zijn in Nederland al veel scholen die werken met bewegend leren. Zo zijn de oefeningen op Gynzy eenvoudig en goed in te zetten. De kracht van deze oefeningen ligt in de herhaling. Verschillende onderzoeken, nationaal én internationaal, hebben aangetoond dat bewegend leren tot betere resultaten leidt. Juist met name op het gebied van spelling en rekenen. Dit effect wordt toegewezen aan het feit dat door beweging de hoeveelheid dopamine en noradrenaline in de hersenen toeneemt. Hierdoor neemt de concentratie ook toe.

Wat ook uit het onderzoek is gebleken is dat kinderen die bewegen tijdens het herhalen van de leerstof, de stof beter weten te herinneren. Dit komt omdat kinderen niet alleen kunnen terugvallen op informatie die door hun ogen of oren de hersenen zijn binnengekomen, maar ook door de beweging. Ze hebben als het ware een extra informatiebron tot hun beschikking om zich de antwoorden te herinneren.

En natuurlijk is al langer duidelijk dat beweging de doorbloeding van het lichaam stimuleert. De doorbloeding van de hersenen verbetert op de lange termijn door de extra beweging en hierdoor worden nieuwe zenuwcellen sneller aangemaakt. Er ontstaan ook gemakkelijker verbindingen tussen bestaande zenuwcellen. Dit alles bevordert uiteraard de prestaties van kinderen op leergebied. Ook komt uit onderzoek naar voren dat taakgerichtheid en het zelfvertrouwen bij kinderen wordt vergroot.

Vaker bewegen heeft dus zeer grote voordelen en in combinatie met leren een win – win combinatie.

De mens is gemaakt om te bewegen

Voldoende beweging is een essentieel onderdeel voor goede gezondheid. Toch bewegen we steeds minder en brengen we onze dagen vooral zittend door. Dit heeft op de lange termijn grote negatieve gevolgen!

Bewegend leren kennen we vooral als fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Maar ook alle bewegingsactiviteiten die buiten de school gekoppeld zijn aan leren vallen hier onder.

Gratis picknickspel!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief, en ontvang direct het gratis picknickspel!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00